INFORMACJE O KONKURSIE

Zasady:

Poniżej znajdziesz skrócone informacje dotyczące konkursu. Szczegółowe zapisy znajdują się w Regulaminie.

 1. Aby zgłosić się do konkursu musisz wypełnić Formularz Zgłoszeniowy, przesłać jego skan na marketing@desart.com.pl. Mailowo otrzymasz potwierdzenie rejestracji w Konkursie. następnie musisz przesłać do nas pliki stanowiące Projekt Konkursowy. Jeżeli łączny rozmiar plików przekracza 10MB skontaktuj się z nami mailowo celem ustalenia innego sposobu dostarczenia plików. Dokładny opis wymaganych dokumentów oraz ich szablony znajdziesz w Regulaminie.
 2. Wyłaniając zwycięskie projekty Jury będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
  • klarowne zdefiniowane zadania optymalizacyjnego,
  • pomysłowość i innowacyjność w podejściu,
  • jakość nadesłanych modeli solidThinking Inspire i poprawne wykorzystanie opcji dostępnych w oprogramowaniu,
  • prezentację i interpretację wyników,
  • całościową jakość przedkładanych prac.
 3. Zwycięzca Konkursu zostanie ogłoszony na niniejszej stronie a informacja o przyznanej nagrodzie zostanie także wysłana mailowo na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Ponadto informacja o wynikach konkursu zostanie także zamieszona na stronie firmowej DES ART: www.desart.com.pl.
 4. W zależności od oceny Jury przewidzieliśmy następujące nagrody:
  • I miejsce: płatny staż w firmie DES ART lub laptop.
  • II miejsce: udział w konferencji „HyperWokrs Technology Conference 2018 Poland” (konferencja użytkowników HyperWorks) lub nagroda rzeczowa o wartości 750 zł.
  • III miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 400 zł.
 5. Przystępując do konkursu oświadczasz, że znane są Ci zapisy regulaminu oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez DES ART sp. z o.o. zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 i ust.2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.